Societatea germană  BACKHUS  Kompost-Technologie e.K produce o gamă largă de echipamente necesare reciclării deşeurilor biodegradabile, cu capacităţi de la 400 la 6.000 mc/oră.

Producătorii de compost au de câştigat de două ori: odată pentru că deţinătorii de deşeuri biodegradabile vor plăti pentru preluarea deşeurilor şi a doua oară prin vânzarea compostului către fermieri.

 

TRANSFORMAREA DEŞEURILOR BIODEGRADABILE ÎN COMPOST

 

Toate deşeurile biodegradabile: menajere, dejecţii animale, resturi vegetale, deşeuri din industria alimentară, ajung pe o cale sau alta într-o fază de putrefacţie în care reprezintă un îngrăşământ natural ecologic deosebit de preţios.

 


Calea pe care se ajunge la această fază este la fel de importantă ca şi produsul finit în sine.

Prima variantă este aceea de a lăsa deşeurile biodegradabile în voia soartei până când ajung în faza finală de putrefacţie amintită mai sus, numită putrefacţie anaerobă – cu lipsă acută de oxigen. Acest lucru este relativ acceptabil pentru o parte din materialele biodegradabile, cum ar fi resturile vegetale, dacă nu sunt depozitate în straturi prea groase.

 

 Pentru celelalte deşeuri biodegradabile (dejecţii animale, resturi menajere etc.) lăsarea la voia întâmplării presupune miros insuportabil, infestarea pânzei de apă freatică, răspândirea de microbi şi alte neajunsuri. Actualele norme de protecţie a mediului nu permit deţinătorilor de deşeuri biodegradabile să infesteze solul, apa şi aerul datorită neajunsurilor colective pe care acestea le crează.

Astfel, deţinătorii de deşeuri biodegradabile ajung să fie obligaţi ca fie direct, fie prin intermediari, să recurgă la tehnologii care evită infestarea aerului, solului şi a apei.

O soluţie de “sterilizare” ar fi incinerarea. Aceasta presupune consum de energie şi emisii de gaze cu efect de seră, respectiv, nu este de preferat.

 

O altă soluţie este transformarea deşeurilor biodegradabile în compost folosind biodegradarea aerobă  - cu aport substanţial de oxigen. Această soluţie conduce la atingerea scopului final în 10 – 14 săptămâni, în timp ce soluţia anaerobă are nevoie de 12 – 24 luni.


 

 

 

 

PUŢINĂ CHIMIE

 

 Materie organică proaspătă + O2 = materie organică stabilizată + CO2 + H2O + căldură

 

În cazul glucozei:

 

Cu aport de oxigen – aerobic

 

Fără oxigen - anaerobic

C6H12O6 + 6O2     6CO2 + 6H2O +

+ caldură 2.800 kJ/mol

Toate reacţiile chimice de acest tip produc substante stabilizate, fără miros, fără microbi, fără infestarea mediului

 

C6H12O6       3CH4 + 3CO2 +

+ căldură  400 kJ/mol

Reacţiile de acest tip generează substanţe instabile chimic, generează mirosuri, facilitează apariţia microbilor, infestează mediul înconjurător.

 


 

Datorită cantităţii mari de căldură care se degajă cu ocazia reacţiilor aerobe, această metodă se mai numeşte şi compostare fierbinte. Materialul atinge temperaturi de peste 70° C.

Din acest motiv materialul emană vapori de apa, care, în sezonul rece au aspect de ceaţă.

 

ETAPELE  COMPOSTĂRII

 

      Identificarea deşeurilor biodegradabile de prelucrat, din punct de vedere al naturii şi cantităţii lor;

      Determinarea suprafeţei platformei necesare şi a utilajelor ce urmează a fi folosite;

      Evaluarea condiţiilor climatice din zonă (zonă ploioasă, secetoasă, foarte caldă etc.);

      Mărunţirea materialului de compostat şi dispunerea lui în şire în lungul platformei;

      Răscolirea continua a materialului (de 2 – 3 ori pe săptămână, funcţie de condiţiile climatice);

      Adăugarea de apă în cazul în care este nevoie;

      Evaluarea nivelului de prelucrare şi stabilirea momentului în care prelucrarea s-a finalizat.

 

Sunt necesare următoarele echipamente:

 


      Mărunţitor (shredder);

      Încărcător frontal;

      Separator materiale anorganice;

      Agitator (turner);

      Atelier întreţinere echipamente;

      Platformă asfaltată su betonată.

BACKHUS oferă atât echipamente noi cât şi second hand, recondiţionate sau spre recondiţionare.

Echipamentele vor fi dimensionate conform nevoilor concrete ale clienţilor.

Pentru procurarea de echipamente şi tehnologie se poate conta pe fonduri de laUE. Spre edificare poate fi consultata pagina de Internet  http://ec.europa.eu/environment/waste/publications/compost_success_stories.htm   sau     http://europa.eu.int/comm/environment/waste/compost/index.htm        

 

 

Imaginea alăturată este un exemplu de cum poate începe procesul de compostarea în cazul bălegarului de vită. Acesta se dispune în şire amestecat cu paie (paiele sunt deosebit de bune pentru compost).


 


 

 

 

 

 

Aceeaşi şiră imediat după prima răscolire, agitare intensivă

 

 

 

 

 

Dacă este nevoie, se poate adăuga apă şi eventual dejectii animale lichide


 

Echipamentele sunt concepute pentru capacităţi deosebit de variate, de la 400 la 6.000 mc/oră

 


 


 

 

 

Acest echipament este conceput pentru activităţi zootehnice şi vegetale la scară mai mică.

 

 

 

Acest  echipament este conceput pentru materiale grele şi umede


 

Celor interesaţi le putem trimite un CD cu gama completă de echipamente BACKHUS sau le recomandăm pagina de Internet a producătorului  www.backhus.com  şi le stăm la dispoziţie pentru eventuale clarificări.

 

AVANTAJELE  FOLOSIRII COMPOSTULUI

 

      Se elimină mirosurile neplăcute, sursele de răspândire a microbilor şi infestarea solului, a apei şi a aerului;

      Se îmbunătăţeşte fertilitatea solurilor cu un îngrăşământ ecologic, lipsit de toxicitate (aportul necesar de compost trebuie făcut în urma recomandării unei persoane avizate);

      Solul îmbunătăţit cu compost devine mai afânat şi mai penetrant. Astfel, în cazul ploilor, acest sol absoarbe o mare cantitate de apă, în timp ce alte soluri se comportă ca un acoperiş de tablă, facilitând inundaţiile;

      Capacitatea solului de a “respira” creşte până la 40 % faţă de situaţia în care nu se aplică un astfel de tratament;

      Se pot crea soluri fertile pe terenuri complet nefertile, de exemplu în zonele fostelor exploatări miniere de suprafaţă.

 

Toate acestea sunt motive temeinice pentru folosirea acestui gen de soluţie.

 

 

 

 

Prima pagină